1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utställning

Between Materia

Loops + Objects = Between Materia

Between Materia består av fyra samlade projekt alla vilande på den gemensamma filosofin att all utveckling ligger i samspelet mellan materialet och processen. Mera specifikt har fokus legat på fyra olika material – terazzo, magnesium, fanér och keramik – medan förståelsen riktats mot de specifika tekniker som gör att saker och ting kan tillverkas på ett bättre och mera hållbart sätt.

Målsättningen har varit att söka etiska produktionsvägar, mera specifikt genom att använda formeffektiva processer och genom att hålla traditionella tekniker vid liv och på det sättet påskynda övergången till en cirkulär ekonomi. Till detta skall läggas att eftersom varje projekt är baserat i olika delar av världen – Japan, Spanien, Turkiet och Sverige – blir det också ett samtal mellan olika geografiska platser.

I sin strävan mot hållbarhet och en positiv inverkan på miljön har de med särskilt fokus på produkt-, möbel- och tjänstedesign utforskat allt från råvaror till användarupplevelser och livscykler. Att ifrågasätta balansen mellan lokalt och globalt har blivit en naturlig del av deras verklighet. Vad är egentligen ett närhetsobjekt? Hur kan ett material få en ny identitet?

Deltagare