1922 maj 2022
Mitt program
1922 maj 2022
Mitt program

Utställning

ArtiTechTur

Artitechtur

Light + Glass = ArtiTechTur

Likt Leonardo da Vinci ser jag inga klara gränser mellan konst, teknik, vetenskap, arkitektur eller innovation. Allt handlar om upplysning, kreativitet, tro och hopp om människans förmåga att vara positiv och vilja förbättra sin omvärld, visuellt och emotionellt.

På Idéplaneten skapas sammanhang och förståelse, här väcks skaparlust och lekfullhet.

Mina ljusstenar är en innovation som utvecklats för att sprida lust och fägring stor, ibland med hjälp av solen när platsen är i orörd natur, på en kobbe eller en strand.

Ögat som under SSDD finns på idéplaneten, blinkar och snurrar med pupillen. Varför? Jo alla människor har ett grundläggande behov av att synas och bli uppmärksammade i livet. Ögat står för omtanke och positivitet. Jag hade gärna sett ett öga på varje skolgård, så varje unge blir sedd och uppmärksammad vareviga dag.

Hej! Vad roligt att just du kom hit!

Vi ses på Idéplaneten!

Carin Pleininger

Deltagare